การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 5


ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน