สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน สพป.เชียงใหม่ เขต 5

 เดือนพฤษภาคม 2562  คลิกดูที่นี่
 เดือนเมษายน 2562 คลิกดูที่นี่
 เดือนมีนาคม 2562 คลิกดูที่นี่
 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คลิกดูที่นี่
 เดือนมกราคม 2562 คลิกดูที่นี่
 เดือนธันวาคม 2561 คลิกดูที่นี่
 เดือนพฤศจิกายน 2561 คลิกดูที่นี่
 เดือนตุลาคม 2561 คลิกดูที่นี่