สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เดือนมิถุนายน 2563 คลิกดูที่นี่
 เดือนพฤษภาคม 2563 คลิกดูที่นี่
 เดือนเมษายน 2563 คลิกดูที่นี่
 เดือนมีนาคม 2563 คลิกดูที่นี่
 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คลิกดูที่นี่
 เดือนมกราคม 2563 คลิกดูที่นี่
 เดือนธันวาคม 2562 คลิกดูที่นี่
 เดือนพฤศจิกายน 2562 คลิกดูที่นี่
 เดือนตุลาคม 2562 คลิกดูที่นี่